’’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ja, jeg kø­rer sinds­sygt hårdt, og jeg går og­så over stre­gen nog­le gan­ge. Jeg har det så­dan, at hvis du ik­ke går over stre­gen, så ved du ik­ke, hvor den er. Men jeg kø­rer ik­ke dir­ty Mit dri­ve er, at jeg kan va­e­re i den der oste­klok­ke, når jeg ta­ger hjel­men på. Det er dét, som gi­ver mig den der ener­gi og styr­ke, at jeg går ind i de kon­tro­ver­ser, som an­dre må­ske ik­ke gør på ba­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.