Sports pro­fi­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg er rig­tig god til at glem­me skuf­fel­ser­ne i min kar­ri­e­re. Men jeg ae­r­gre­de mig me­get over, at vo­res tid­li­ge­re land­stra­e­ner Paulus Wil­de­bo­er, som hav­de fulgt mig rigtigt la­en­ge og ’af­le­ve­re­de mig’ li­ge in­den min ver­dens­re­kord, ik­ke kun­ne få del i den gla­e­de. Han over­be­vi­ste mig om, at jeg skul­le sat­se på det her og hjalp mig frem. Min­dre end et år ef­ter jeg hav­de sat re­kor­den, dø­de han, og det var virkelig tragisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.