1 ,88

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Aston Vil­la er sta­dig iso­le­re­de i bun­den, men pra­e­sta­tio­ner­ne i de se­ne­ste kam­pe har va­e­ret klart bed­re end tid­li­ge­re på sa­e­so­nen, og ene­ste ne­der­lag i de se­ne­ste fi­re kam­pe har da og­så va­e­ret til top­hol­det Ar­se­nal. Opryk­ker Norwich vandt flot på Old Traf­ford, men har deruover ik­ke va­e­ret spe­ci­elt godt kø­ren­de på det se­ne­ste, og det er i for­vej­en ik­ke et hold, der har det spe­ci­elt godt med at ska­be kam­pe­ne, hvil­ket de gi­vet­vis vil kom­me til at skul­le gø­re her. Selv uden Car­los San­chez er det sva­ert at se, at Aston Vil­la skal va­e­re så un­der­tip­pe­de.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.