2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fe­ner­ba­h­ce har va­e­ret sta­er­ke i den­ne sa­e­son og er na­tur­lig­vis og­så pa­e­ne fa­vo­rit­ter i det­te opgør, men der vir­ker nu til at va­e­re spilva­er­di på få mål i kam­pen. Fe­ner­ba­h­ces top­pla­ce­ring er nem­lig ik­ke kom­met via en spr­ud­len­de of­fen­siv, men na­er­me­re via en sta­erk de­fen­siv til­sat flair fra Na­ni og Fer­nan­dao. De to er og­så Fe­ner­ba­h­ces mest scoren­de i den­ne sa­e­son, men sid­der beg­ge over i den­ne kamp på grund af ka­ran­ta­e­ne. Si­vas­spor gør det for­nuf­tigt for ti­den de­fen­sivt, og er i stort set sta­er­ke­ste op­stil­ling, så flot va­er­di på, at der mak­si­malt kom­mer to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.