Red­der ka­nin på mo­tor­vej

BT - - NYHEDER -

Tra­fik­ken stod stil­le nog­le mi­nut­ter på den trav­le en­gel­ske mo­tor­vej M11, da en bi­list re­so­lut svin­ge­de ind i nødspo­ret, sprang ud af bi­len og kryd­se­de tre kø­re­ba­ner for at red­de en tra­fiks­ka­det ka­nin, skri­ver avi­sen The Daily Mir­ror. Iføl­ge so­ci­a­le me­di­er be­fandt den skra­ekslag­ne ka­nin sig på mo­tor­vej­en mel­lem Lon­don og Cam­brid­ge. Den mo­di­ge og let­sin­di­ge dy­re­el­sker var hel­dig, for­di tra­fik­ken stand­se­de, så han kun­ne gen­nem­fø­re sit fore­ha­ven­de. Hold­nin­ger­ne til hans ger­ning er del­te: Nog­le hyl­der ham, mens an­dre be­teg­ner hans red­nings­ak­tion som idi­o­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.