’Uvir­ke­lig vir­ke­lig­hed’ ef­ter Pa­ris-ter­ror

BT - - NYHEDER -

FOTO 2015 Bil­le­det er ta­get få da­ge ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris, og po­li­ti­et har der­for øget be­red­skab fle­re ste­der i Kø­ben­havn, men mest for­an den fran­ske am­bas­sa­de, hvor der er lagt en mas­se blom­ster for at vi­se, at folk ta­en­ker på of­re­ne.

»Jeg lag­de bil­le­det på Fa­ce­book og kald­te det ’Uvir­ke­lig vir­ke­lig­hed’, for­di den vir­ke­lig­hed, man ken­der til, på en må­de op­hø­rer. Man ser Kon­gens Nytorv, som man ken­der den med me­tro­byg­ge­ri­et, hvor mu­ren om­kring er de­ko­re­ret med et va­eg­ma­le­ri, og så står der po­li­ti med fuld ud­rust­ning og med sto­re au­to­mat­vå­ben.« Fle­re lag Lind­hardt vid­ste godt, at da han tog bil­le­det, at det vil­le gi­ve et godt Jeg ... kald­te det ’Uvir­ke­lig vir­ke­lig­hed’, for­di den vir­ke­lig­hed man ken­der til på en må­de op­hø­rer re­sul­tat, for­di bil­le­det ri­ver en ud af den vir­ke­lig­hed, vi er vant til her­hjem­me.

»Jeg sy­nes, det er vig­tigt, at al­voren i hi­sto­ri­en bli­ver for­talt på en må­de, der vi­ser, at der er fle­re lag, som og­så rum­mer hu­mor. For når man kig­ger på bil­le­det, er det som om, at man tra­e­der ind i en teg­ne­se­ri­e­ver­den.«

Bil­le­det bli­ver en en­hed, for­di cy­kel­stien fra ma­le­ri­et går over i for­to­vet ved Kon­gens Nytorv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.