Ja, vi bli­ver ri­ge­re af at let­te mis­un­del­ses­skat

BT - - DEBAT -

AN­DERS SAMU­EL­SEN

vi ik­ke har råd til at la­de va­e­re. Dan­mark er i en si­tu­a­tion, hvor vi ik­ke har no­gen va­ekst, og det gør, at vi bli­ver re­la­tivt fat­ti­ge­re for hvert år, der går. Hvis vi skal ha­ve en chan­ce for at ska­be den vel­fa­erd, vi ger­ne vil ha­ve, er vi nødt til at flyt­te folk fra pas­siv for­sør­gel­se over i ar­bej­de. Den ene­ste må­de, man kan gø­re det på, er ved at ska­be ar­bejds­plad­ser. For at kun­ne gø­re det er den mest ef­fek­ti­ve må de a t sa­et­te skat­ten ned.

SA­GEN ER, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.