Nu kom­mer den bi­den­de vin­ter­kul­de

BT - - NYHEDER -

BRRRR Vin­ter­frak­ker­ne har ha­engt la­en­ge på bøj­ler­ne i år, men nu skal det var­me tøj hi­ves frem. Kol­de vin­de fra Si­bi­ri­en har ret­ning mod Dan­mark, og så er det slut med de na­er­mest ef­ter­år­s­ag­ti­ge tem­pe­ra­tu­rer, som de­cem­ber ind­til nu har budt på.

Et høj­tryk er ved at sam­le sig over Fin­land og de bal­ti­ske lan­de, og det vil ef­ter­hån­den pum­pe vin­ter­kul­de frem til vo­res bred­degra­der iføl­ge Hen­ning Gis­se­lø, vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log ved DMI.

»Det er li­ge­som det, der kom­mer til at sty­re showet. Kold luft fra Si­bi­ri­en tra­ek­ker over mod os, og det vil kun­ne ma­er­kes al­le­re­de i dag (i går, red.), hvor tem­pe­ra­tu­rer­ne ik­ke vil lig­ge man­ge gra­der over fryse­punk­tet. Bla­est vil få det til at fø­les end­nu kol­de­re,« si­ger Hen­ning Gis­se­lø.

I dag og i mor­gen vil tem­pe­ra­tu­ren i de ly­se timer lig­ge li­ge over fryse­punk­tet, og bla­e­sten fort­sa­et­ter.

»Nog­le ste­der vil der må­ske kom­me nat­te­frost,« si­ger Hen­ning Gis­se­lø. Tvivl om nytår­s­vej­ret Til gen­ga­eld har sky­er­ne nu luk­ket for slu­ser­ne ef­ter we­e­ken­dens enor­me skyl­ler. I de­le af lan­det er der på to døgn fal­det så me­get regn, at Kold luft fra Si­bi­ri­en tra­ek­ker over mod os, og det vil kun­ne ma­er­kes det sva­rer til ned­børs­ma­eng­den for en hel de­cem­ber.

»Det hol­der stort set tørt he­le ugen,« si­ger me­te­o­r­o­lo­gen.

Mens DMI er ri­me­lig sik­ker på prog­no­sen for ugens før­ste da­ge, er det me­re usik­kert, hvor­dan vej­ret ar­ter sig nytår­s­af­ten.

»Vi er fak­tisk me­get i tvivl,« er­ken­der vagt­che­fen.

Tviv­len skyl­des, at mil­de­re luft må­ske når at be­va­e­ge sig ind over de ve­st­li­ge eg­ne af Dan­mark og ham­rer sam­men med kul­den øst­fra.

»Det kan gi­ve små­regn. Mit bed­ste bud er, at de ve­st­li­ge de­le af lan­det får en smu­le regn og sky­er nytår­s­af­ten, mens det i re­sten af lan­det bli­ver fint ra­ket­vejr,« si­ger Hen­ning Gis­se­lø.

I de før­ste da­ge i 2016 ser det ud til, at kul­den får bidt sig fast med frost om da­gen, og ef­ter­hån­den kan der kom­me en­kel­te sne­by­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.