Kend­te flyg­ter fra frost

BT - - NYHEDER -

DECEMBERSOL Kong Vin­ter ser for al­vor ud til at bla­e­se kul­de ind over Dan­mark og ind­hyl­le vo­res lil­le land i frost­gra­der her op til nytå­ret. De kol­de ud­sig­ter får der­for fle­re kend­te dan­ske­re til at sø­ge mod syd­li­ge­re him­mel­strøg. Et stjer­nes­pa­ek­ket hold be­stå­en­de af hit­pro­du­ce­ren Re­mee, mo­delka­e­re­sten Mat­hil­de Gøh­ler, par­rets ba­by, Ke­nya, san­ge­r­in­den Me­di­na og Sky­pe-grund­la­eg­ge­ren Janus Fri­is har sat kur­sen mod Thailand, hvor de i den grad får tem­pe­ra­tu­ren til at sti­ge.

»Det her sted er så fan­ta­stisk,« skri­ver en biki­nik­la­edt Me­di­na på In­s­ta­gram. ’Ses, regn­ful­de Dan­mark’ San­ge­r­in­den har fle­re gan­ge ba­by­sit­tet Re­mee og Gøh­lers fi­re måneder gam­le dat­ter un­der fe­ri­en.

Der­for har den 41-åri­ge hit­pro­du­cer og ’X Fa­ctor’-dom­mer og­så haft tid til at la­de lidt op, in­den den kom­men­de sa­e­son af mu­sik­kon­kur­ren­cen be­gyn­der i det nye år.

»Ef­ter­mid­dags­he­a­ling der­hjem­me,« skri­ver han til et bil­le­de, hvor en kvin­de er ved at ud­fø­re en be­hand­ling på ham.

Og­så sang­char­mø­ren Chri­stop­her drop­per den dan­ske vin­ter. Den 23-åri­ge pop­prins er dog ik­ke smut­tet til Asi­en, men tva­ers over At­lan­ten til Los An­ge­les i den ame­ri­kan­ske solskin­s­stat Ca­li­for­ni­en med mo­delka­e­re­sten Ce­ci­lie Hau­gaard.

»Ses, regn­ful­de Dan­mark. Pas på L.A.,« skri­ver han til det stors­mi­len­de bil­le­de, hvor han er iført sol­bril­ler og hat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.