In­tri­ger på ba­deh

BT - - KULTUR -

er be­gyndt at rø­re på sig. Og in­ter­nt på ba­de­ho­tel­let ser per­so­na­let i sti­gen­de grad igen­nem ga­ester­nes in­tri­gan­te spil for gal­le­ri­et.

Men den slags ’små­ting’ be­ty­der ik­ke no­get, når Gros­se­rer Mad­sen (Lars Rant­he) af gam­mel va­ne be­stil­ler hum­mer til al­le som­mer-ven­ner­ne. Fa­ca­den skal hol­des Pen­ge­ne er godt nok va­ek. Men fa­ca­den skal hol­des. Og hel­dig­vis nå­e­de gros­se­ren at fora­e­re nog­le af si­ne man­ge ejen­dom­me til svi­ger­søn­nen, Grev Dit­mar (Mads Wil­le), før he­le hans egen for­mue blev be­slag­lagt.

Gre­ven (Dit­mar) med det sti­ve over­ska­eg og dit­to ma­ne­rer er dog til­ta­gen­de be­sid­de­risk over for ’si­ne’ pen­ge. Han stil­ler sig der­for tviv­len­de over­for svi­ger­fars vil­de pen­ge­pla­ner. Og for at gø­re den si­de af sa­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.