Van Gaal satt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EK­SA­MEN Uden for Old Traf­ford solg­te kre­a­ti­ve mer­chan­di­se-sa­el­ge­re i går Uni­ted-hal­størkla­e­der på­sat José Mourin­hos smi­len­de an­sigt, og for­bin­del­sen mel­lem Man­che­ster Uni­ted og José Mourin­ho kan me­get vel bli­ve en re­a­li­tet til trods for op­løf­ten­de spil mod Chel­sea i går.

»Vi hav­de sto­re chan­cer og to si­tu­a­tio­ner, hvor der kun­ne va­e­re fløjtet for straf­fe. Vi var uhel­di­ge. I de fo­re­gå­en­de kam­pe søg­te vi ik­ke hel­det. Det gjor­de vi i dag,« sag­de Lou­is van Gaal ef­ter kam­pen.

Re­sul­ta­ter­ne i de fo­re­gå­en­de kam­pe, som den hol­land­ske ma­na­ger hen­ty­der til, er ik­ke gå­et Man­che­ster Uni­teds vej, og til for­skel fra José Mourin­hos smi­len­de an­sigt på de fik­ti­ve Uni­ted-hal­størkla­e­der har Lou­is van Gaal ik­ke haft me­get at gla­e­de sig over i den se­ne­ste tid. For­ud for kam­pen mod Chel­sea hav­de hol­det med fi­re ne­der­lag i streg skre­vet sig ind i klub­bens hi­sto­ri­ebø­ger med den va­er­ste pe­ri­o­de i 54 år. Sam­ti­dig står José Mourin­ho uden klub, da han blev fy­ret i Chel­sea tid­li­ge­re på må­ne­den. En sva­er tid Og Lou­is van Gaal ma­er­ker til pres­set i Man­che­ster. I kamp­pro­gram­met til gårs­da­gens kamp, for­kla­re­de han iføl­ge The Gu­ar­di­an hol­dets ned­t­ur så­le­des:

»Vi kan ik­ke skju­le, at vi er i en me­get dår­lig pe­ri­o­de - den va­er­ste, jeg har op­le­vet, si­den jeg blev ma­na­ger i Man­che­ster Uni­ted - og vi ved, at tin­ge­ne må aen­dre sig med det sam­me. Jeg har va­e­ret ma­na­ger i lang tid, så jeg har kendt til dår­li­ge ti­der så­vel som go­de, og de se­ne­ste uger har va­e­ret en ek­strem sva­er tid - ik­ke kun for mig, men for al­le der er til­knyt­tet klub­ben.«

No­get kan ty­de på, at de svig­ten­de re­sul­ta­ter og det sto­re pres er ble­vet for me­get for Lou­is van Gaal.

Før lør­da­gens 2-0 ne­der­lag til Sto­ke Ci­ty valg­te hol­la­en­de­ren at rej­se sig og gå kort in­de i pres­se­mø­det in­den kam­pen, og på pres­se­mø­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.