E prop­pen i

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

ef­ter kam­pen luf­te­de han tan­ker om, at han selv kun­ne fin­de på at for­la­de Man­che­ster Uni­ted, hvil­ket blot la­eg­ger end­nu me­re til spe­ku­la­tio­ner­ne om, at han snart er for­tid i klub­ben.

»Jeg kan og­så selv si­ge op. Men det er no­get, jeg snak­ker med Ed Woodward (Man­che­ster Uni­ted-chef, red.) om, og jeg be­hø­ver ik­ke forta­el­le jer det. Sådan er det ik­ke i fod­bol­dens ver­den,« sag­de Lou­is van Gaal på pres­se­mø­det lør­dag. In­gen kon­takt til Mourin­ho Hvis Lou­is van Gaal bli­ver fy­ret el­ler selv va­el­ger at gå - vel og ma­er­ket halvan­det år før kon­trak­t­ud­løb med Man­che­ster Uni­ted - er det var­me­ste bud i Eng­land på ef­ter­føl­ge­ren som na­evnt José Mourin­ho. Den ir­ske book­ma­ker Pad­dy Power har end­da valgt at ud­be­ta­le ge­vin­sten til de spil­le­fug­le, der har for­ud­set hol­la­en­de­rens af­gang og har sam­ti­dig José Mourin­ho som klar fa­vo­rit til at bli­ve ny ma­na­ger.

I føl­ge den po­rtu­gi­si­ske ma­na­gers agent, Jor­ge Men­des, har der ik­ke va­e­ret en of­fi­ci­el fo­re­spørgsel fra Man­che­ster Uni­ted på José Mourin­ho, skri­ver The Gu­ar­di­an, der spe­ku­le­rer i, at den ik­ke-af­vi­sen­de ud­mel­ding fra agen­ten gør for­bin­del­sen end­nu var­me­re.

Det sto­re spørgs­mål er nu, om pra­e­sta­tio­nen og det ene point mod Chel­sea er nok til at fast­hol­de po­si­tio­nen som ma­na­ger i Man­che­ster Uni­ted for Lou­is van Gaal, el­ler om José Mourin­ho over­ta­ger i tra­di­tions­klub­ben.

UNI­TEDS MØG­MÅ­NED

5/12

Man. Utd. - West Ham Utd. 0-0

8/12

VfL Wol­fsburg - Man. Utd.

12/12

Bour­ne­mouth - Man. Utd.

19/12

Man. Utd. - Norwich

26/12

Sto­ke Ci­ty - Man. Utd.

28/12

Man. Utd. - Chel­sea

3-2

2-1

1-2

2-0

0-0

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.