MALL­ORCA

MED HELPENSION OG SPA­EN­DEN­DE UDFLUGTSPAKKE Kr. 5.295,-

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med det­te fan­ta­sti­ske til­bud får du op­hold på la­ek­kert 4-stjer­net ho­tel med helpension in­klu­si­ve vin til frokost og af­tens­mad samt tre ud­flug­ter. Du bor skønt li­ge ned til stran­den. I rej­sen ind­går der he­le 3 spa­en­den­de halv­dags­ud­flug­ter. Vi skal bla. be­sø­ge den idyl­li­ske bjerg­by Val­l­de­mos­sa, på ud­flugt til de hyg­ge­li­ge by­er Sol­ler og Pu­er­to de Sol­ler samt na­tur­lig­vis Pal­ma de Mall­orca. Vi har dansk rej­se­le­der med un­der he­le op­hol­det. Kun Pris pr. per­son i delt dob­beltva­e­rel­se, Med helpension in­klu­si­ve vin til frokost og af­tens­mad og 3 ud­flug­ter. 8 da­ge. Af­rej­se fra Kø­ben­havn på ud­valg­te da­ge i april 2016 Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på lidtme­re.dk/mall­orca el­ler kon­takt Best Tra­vel på tlf.: 70 20 98 99. Husk at op­ly­se an­non­ce­ko­de LIDTme­re for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.