TOSCA­NA

KUL­TUR, HI­STO­RIE OG GA­STRO­NO­MI

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tosca­na by­der på rig­dom­me af kunst, fan­ta­sti­ske by­er og vi­dun­der­li­ge land­ska­ber. Vo­res dan­ske rej­se­le­der ta­ger os med på ud­flug­ter til kul­tu­rel­le per­ler som Fi­ren­ze, re­na­es­san­cens vug­ge, og de smuk­ke mid­delal­der­byg­nin­ger i Si­e­na. Vi kom­mer for­bi det ska­e­ve tårn i Pisa og mø­der den dan­ske fransciska­ner­munk Bro­der Theo­dor i As­si­si. Vi be­sø­ger små, hyg­ge­li­ge toscan­ske by­er og skal selv­føl­ge­lig og­så til vin­s­mag­ning. Halv­pen­sion og 3 froko­ster, ud­flug­ter og vin­s­mag­ning er alt sam­men in­klu­de­ret i pri­sen. Kun Pris pr. per­son i delt dob­beltva­e­rel­se Inkl. Halv­pen­sion, 3 froko­ster, ud­flug­ter og vin­s­mag­ning 8 da­ge. Af­rej­se fra Kø­ben­havn på ud­valg­te da­ge fra april til og med ok­to­ber 2016 Se he­le pro­gram­met på lidtme­re.dk/tosca­na el­ler kon­takt Best Tra­vel på tlf.: 7020 9899. Husk at op­ly­se an­non­ce­ko­den LIDTme­re for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.