DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På den kor­te ba­ne har Chel­sea løst ma­na­ger­pro­ble­ma­tik­ken med an­sa­et­tel­sen af Guus Hid­dink sa­e­so­nen ud, men det sto­re spørgs­mål er sta­dig, hvem der skal va­e­re klub­bens ma­na­ger på den lange ba­ne.

Den en­gel­ske book­ma­ker SkyBet er kom­met på ba­nen med od­ds på, hvem der er tra­e­ner for Chel­sea i den før­ste kamp i den kom­men­de sa­e­son, og her er Bren­dan Rod­gers li­ge nu fa­vo­rit i od­ds 4,50, med den nu­va­e­ren­de ma­na­ger Guus Hid­dink samt Pep Gu­ar­di­o­la som de to na­er­me­ste ud­for­dre­re i seks gan­ge pen­ge­ne.

An­dre go­de bud skal i føl­ge book­ma­ke­ren va­e­re den ita­li­en­ske land­stra­e­ner An­to­nio Con­te og At­le­ti­co Madrid-bos­sen Die­go Si­meo­ne, som beg­ge er at fin­de i syv gan­ge pen­ge­ne, mens man blandt de stør­re out­si­de­re fin­der Rafael Be­ni­tez til od­ds 67 el­ler David Moy­es, som gi­ver 81 gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.