2 , 0 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den står på liga cup i Portu­gal, men det er nor­malt ik­ke en tur­ne­ring, som stor­hol­de­ne sat­ser vildt på, og der­for bør der åb­ne sig et fint spil på ga­ester­ne. FC Por­to har nem­lig et me­get af­gø­ren­de top­brag al­le­re­de lør­dag mod Spor­ting, og der­for vil det over­ra­ske, hvis de kom­mer med no­get, der ba­re min­der om sta­er­ke­ste op­stil­ling. Ma­ri­ti­mo har ik­ke det vil­de at spil­le for i liga­en og ple­jer der­for at sat­se på liga cup. I sid­ste sa­e­son nå­e­de man fi­na­len ef­ter at ha­ve slå­et FC Por­to ud un­der­vejs, så va­er­ter­nes fa­vo­rit­stem­pel i den­ne kamp er alt for over­dre­vet.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.