3,35

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

Det kan vir­ke en ken­de hårdt at spil­le på et hold, der har tabt de se­ne­ste seks kam­pe i tra­ek, men der er en for­kla­ring på gal­ska­ben. Her­levs flot­te sti­me blev i den grad punk­te­ret med 1-10 mod Rø­d­ov­re, og ik­ke nok med det, så fik de­res bed­ste spil­ler Vi­ctor Ba­ck­man ef­ter­føl­gen­de ka­ran­ta­e­ne, så han ik­ke er med her. Gen­tof­tes se­ne­ste sejr kom net­op over Her­lev med 5-1, som man i øv­rigt har slå­et klart i de tre før­ste kam­pe i sa­e­so­nen, og der­for gi­ver det ik­ke ret me­get me­ning, at Her­lev er ble­vet så kla­re fa­vo­rit­ter, som til­fa­el­det er i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.