Nej, bør­ne­nes triv­sel er fora­el­dre­nes an­svar

BT - - DEBAT -

JAN E. JØR­GEN­SEN

fa­er­re pen­ge til rå­dig­hed, be­ty­der det selv­føl­ge­lig, at bør­ne­ne har fa­er­re pen­ge til rå­dig­hed. Men som jeg ser det, er det fora­el­dre­ne, der har an­svar for de­res børns triv­sel. Det er an­dre fora­el­dre i sam­fun­det, der er med til at be­ta­le, når man er på over­før­sels­ind­komst, og der­for kan man ik­ke for­ven­te en stor ydel­se.

NÅR FA­MI­LI­EN HAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.