Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

An­dreas Rud­kjø­bing Al­ko­hol er sa­er­lig ska­de­lig for en hjer­ne, der er i ud­vik­ling, så un­ge un­der 16 år bør slet ik­ke drik­ke, og for un­ge mel­lem 16 og 18 år bør for­bru­get va­e­re me­get be­gra­en­set. Dét kan hø­je pri­ser hja­el­pe til med, og der­for bør vi gå sam­me vej som irer­ne «

For­mand for La­e­ge­for­e­nin­gen til b.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.