’Jeg vil hja­el­pe prin­ses­sen’

BT - - NYHEDER -

PRINSESSEHJAELP På skil­tet til Sor­gen­fri Slot står, at uved­kom­men­de in­gen ad­gang har. Al­li­ge­vel går en mand sø­gen­de rundt på grus­vej­en op til slot­tet. Det er den 56-åri­ge gør-det-selv-mand Tor­ben Clau­sen, som har la­est på bt.dk, at prin­ses­se Elisa­beth fø­ler sig en­som samt har sva­ert ved at få pak­ket de man­ge flyt­te­kas­ser ud og få sat si­ne ejen­de­le på plads i sit nye hjem i slot­tets Ka­va­ler­byg­ning,

»Jeg er kom­met her til slot­tet, for­di da jeg la­e­ste, at hun var den der da­me, der sad mut­ters ale­ne, og in­gen hav­de hjul­pet hen­de, ta­enk­te jeg, at jeg vil­le kø­re for­bi og hø­re, om jeg skul­le hja­el­pe hen­de med at få pak­ket ud, få sat no­get op på va­eg­ge­ne­ne, få ma­let, el­ler hvad hun el­lers kun­ne ha­ve brug for,« forta­el­ler Tor­ben Clau­sen til BT.

Tor­ben Clau­sen dri­ver til dag­lig et hjem­me­ser­vi­ce­fir­ma fra sin bo­pa­el i Gør­lø­se i Nord­s­ja­el­land, og da han al­li­ge­vel hav­de et ae­rin­de i na­er­he­den af Sor­gen­fri Slot, vil­le han til­by­de prin­ses­sen sin hja­elp.

Desva­er­re var der in­gen, der åb­ne­de, da Tor­ben Clau­sen rin­ge­de på prin­ses­se Elisa­bet­hs dør. Men det af­hol­der ham ik­ke fra at for­sø­ge igen.

»Jeg fin­der hen­de ba­re en an­den dag. Jeg gi­ver ik­ke op. For jeg vil til­by­de hen­de min hja­elp, og så står det hen­de jo helt frit for at ta­ge imod den el­ler ej,« si­ger alt­mu­lig­man­den til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.