’’ ’’

BT - - KULTUR -

The Be­at­les kom på sce­nen, og du var ba­re ramt. De hav­de den­ne her til­ste­de­va­e­rel­se, hvil­ket er me­get sja­el­dent. Hen­drix hav­de det, Ozzy Os­bour­ne har det til en vis grad Jeg kan li­de at va­e­re cen­trum for op­ma­er­k­som­hed så me­get som al­le an­dre. Jeg er i det for pi­ger­ne. Jeg tror, at hvis fle­re mu­si­ke­re for­tal­te sand­he­den, vil­le de va­e­re nødt til at si­ge det sam­me. Når du er ung, og du er des­pe­rat ef­ter at få sex, op­da­ger du, at det ik­ke er li­ge at­trak­tivt at va­e­re mu­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.