YSTERIUM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ske Bild ta­el­ler Je­an Todt (tid­li­ge­re Fer­ra­ri-boss) og Ross Brawn (tid­li­ge­re Be­net­ton-, Fer­ra­ri-, Hon­da-, Brawn- og Mer­ce­des-boss), må få lov til at be­sø­ge Mi­cha­el Schu­ma­cher i det schweizi­ske hjem. Og alt­så ik­ke Wil­li We­ber.

»Jeg ved ik­ke hvor­for. Jeg ved ik­ke, hvad der lig­ger bag. Der er he­le ti­den nye und­skyld­nin­ger og bort­for­kla­rin­ger. Se­ne­st fik jeg at vi­de, at det ik­ke vil­le kun­ne la­de sig gø­re på grund af fryg­ten for bak­te­ri­er,« si­ger Wil­li We­ber til Bild.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.