Det si­ger ven­ner­ne om Schu­mis til­stand

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UD­TA­LEL­SER Det er småt med nyhe­der om Mi­cha­el Schu­ma­chers til­stand, men i lø­bet af året blev det dog til et par små pip fra Schu­ma­chers in­der­kreds om ty­ske­rens kamp for li­vet. Den na­e­re ven af fa­mi­li­en og pra­esi­dent for For­mel 1-for­bun­det FIA, Je­an Todt, sag­de til ty­ske Bild 1. novem­ber:

»Mi­cha­el var og er en ta­et ven af mig. Hans fa­mi­lie står mig me­get na­er. Jeg ser Mi­cha­el så of­te, som jeg over­ho­ve­det kan, og jeg kan si­ge, at han sta­dig kaemper. Og hans fa­mi­lie kaemper ved hans si­de.«

»Vi for­sø­ger at op­ret­hol­de en ba­lan­ce mel­lem at kom­me på be­søg, rin­ge og ik­ke va­e­re en pla­ge. Jeg har set ham et par gan­ge, og Cor­in­na (Mi­cha­el Schu­ma­chers hu­stru, red.) rin­ger ind imel­lem til mig for at hol­de mig op­da­te­ret.« Vi for­sø­ger at op­ret­hol­de en ba­lan­ce mel­lem at kom­me på be­søg, rin­ge og ik­ke va­e­re en pla­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.