Rum­rej­se kan ko­ste dyrt for Dan­ske Spil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det sto­re spil­le­ma­es­si­ge høj­de­punkt nytår­s­af­ten er ’Dron­nin­gens nytårs­ta­le’, hvor ef­ter­hån­den man­ge book­ma­ke­re er ude med od­ds på, hvil­ke ord Hen­des Ma­jesta­et na­ev­ner.

En af dem er Dan­ske Spil, som luk­ker for spil på ta­len al­le­re­de i dag – og her er det spe­ci­elt An­dreas Mo­gen­sens rum­rej­se, der vil ko­ste sel­ska­bet dyrt.

Bå­de ’An­dreas Mo­gen­sen’, ’astro­naut’ og ’rum­met’ er nem­lig på li­sten over de 20 mest spil­le­de ord, hvil­ket kom­mer bag på Dan­ske Spil.

»Der dan­ne­de sig hur­tigt et bil­le­de af, hvil­ke ord, der er størst til­tro til, bli­ver na­evnt i nytårs­ta­len, men vi er al­li­ge­vel lidt over­ra­ske­de over den sto­re in­ter­es­se der har va­e­ret om­kring An­dreas Mo­gen­sen,« si­ger od­ds­sa­et­ter Fre­de­rik Skov fra Dan­ske Spil.

Blandt de mest spil­le­de ord i ta­len er og­så ’Mor­ten Ol­sen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.