2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fa­ma­li­ca­os op­ryk­ke­re har gjort det gan­ske glim­ren­de i sin før­ste sa­e­son i Portu­gals bed­ste ra­ek­ke i ny­e­re tid. Hol­det lig­ger so­lidt plan­tet i mid­ten af ra­ek­ken og bør der­for kun­ne sat­se på sto­re op­le­vel­ser i en tur­ne­ring som Liga Cup­pen. Fei­ren­se lig­ger num­mer to i ra­ek­ken og spil­ler pre­sti­ge­fyldt topop­gør mod Cha­ves fra tred­je­plad­sen al­le­re­de på søn­dag, så det er sva­ert at fo­re­stil­le sig, at tra­e­ner Nu­no San­tos stil­ler i sta­er­ke­ste op­stil­ling. La­eg der­til, at Fei­ren­se ik­ke har vun­det en Liga Cup-ude­kamp de sid­ste syv år, så 1-tal­let vir­ker spa­en­den­de her.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.