2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mora­len i Rayo Val­leca­no er på sit la­ve­ste ef­ter den se­ne­ste ude­kamp mod Re­al Madrid, hvor to tid­li­ge ud­vis­nin­ger til Ti­to og Raúl Ba­e­na var kraf­tigt med­vir­ken­de til de sur­re­a­li­sti­ske sej­rscif­re 10-2 i hjem­me­hol­dets favør. Ud­over ka­ran­ta­e­ner til Ti­to og Ba­e­na sid­der for­svarskol­le­ga Na­cho og­så i skam­me­kro­gen, så alt ty­der på, at hjem­me­hol­det får de­fen­si­ve pro­ble­mer mod top­hol­det fra At­le­ti­co Madrid. Ga­ester­ne har dog og­så de­fen­si­ve af­bud fra nøg­le­spil­le­re som Ga­bi og Fi­lipe Lu­is, så her er det sva­ert at se rent bur fra nog­le af hol­de­ne.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.