70.000 BLI

BT - - NYHEDER -

Det hø­je fød­selstal var en re­ak­tion på kri­gen. Le­ve­stan­dar­den steg, og man kan na­e­sten si­ge, at bør­ne­ne blev født ind i en op­gangs­tid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.