Dan­mark får EUs dy­re­ste por­to

BT - - NYHEDER -

Når det fra 1. ja­nu­ar kom­mer til at ko­ste 19 kro­ner at sen­de et så­kaldt A-brev, får Dan­mark de dy­re­ste pri­ser på por­to i Eu­ro­pa. Det rap­por­te­rer Ra­dio24­syv, der har gen­nem­gå­et po­r­top­ri­ser­ne i al­le EU-lan­de samt Nor­ge og Schweiz.

19 kro­ner er knap en for­dob­ling i for­hold til de nu­va­e­ren­de 10 kro­ner, li­ge­som det er den dob­bel­te pris af at sen­de et brev i det na­est­dy­re­ste land, Nor­ge.

Post Dan­mark me­ner, at pris­stig­nin­gen er en na­tur­lig føl­ge af de fal­den­de po­r­to­ma­eng­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.