2015 er ta­et på at slå regn-re­kor­den

BT - - NYHEDER -

’Et lil­le regn­vejr’ er iføl­ge DMI det ene­ste, der står i vej­en for, at 2015 går hen og bli­ver det vå­de­ste år, som me­te­o­r­o­lo­ger­ne no­gen­sin­de har må­lt.

Og med ud­sigt til regn på sel­ve­ste nytår­s­af­ten er før­ste­plad­sen iføl­ge kli­ma­to­log hos DMI Mi­cha­el Schar­ling in­den for ra­ek­ke­vid­de.

2015 mang­ler blot tre mil­li­me­ter regn for at slå 1999, der lig­ger in­de med den tan­ge­ren­de re­kord for det vå­de­ste år.

I lø­bet det sid­ste år in­den årtu­sind­skif­tet faldt i alt 905 mil­li­me­ter regn fra ja­nu­ar til de­cem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.