Uhyg­ge­ligt fund ryster Spanien

BT - - NYHEDER -

FA­MI­LIE-TRAGEDIE nø­gen på en be­skidt madras i et rum på tre kva­drat­me­ter. Rum­met var møg­be­skidt, og der var hver­ken vand el­ler toilet. Iføl­ge den span­ske avis El País hav­de man­dens bror på 76 år og sø­ster på 61 låst ham in­de og le­vet af hans pen­sion på 1.000 eu­ro om må­ne­den. Beg­ge er ble­vet an­holdt og ind­lagt på et psy­ki­a­tri­ske ho­spi­tal.

Po­li­ti­et kom i be­rø­ring med sa­gen, da de fik en anmeldelse om en ful­de­rik, der skab­te uro i Dos Her­ma­nas. Ful­de­rik­ken blev fulgt hjem af po­li­ti­et, hvor de fandt en dør med ha­en­gelås på. Man­den sag­de, at hans bror op­hold­te sig bag dø­ren, hvor de holdt ham iso­le­ret af sik­ker­heds­grun­de, for­di han var psy­kisk syg. Sø­sken­de bli­ver sig­tet Po­li­ti­et syn­tes dog, at de­res hi­sto­rie lød en lil­le smu­le un­der­lig, og de be­slut­te­de sig for at se na­er­me­re på sa­gen.

Bag dø­ren fandt de en an­den dør af trae, og bag den en trap­pe, der na­e­sten var styr­tet sam­men. Trap­pen led­te op til et sna­e­vert lofts­rum, hvor de gjor­de det uhyg­ge­li­ge fund.

Hvor la­en­ge man­den har op­holdt sig i lofts-rum­met, er uvist. In­gen af na­bo­er­ne vid­ste, at der bo­e­de no­gen i lofts­rum­met.

Man­dens sø­sken­de bli­ver sig­tet for ulov­lig in­des­pa­er­ring, mis­brug og so­ci­alt bed­ra­ge­ri. De er ik­ke tid­li­ge­re kendt af po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.