Cos­by sig­tes for seksu­elt over­greb

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Bill Cos­by blev i går sig­tet for et seksu­elt over­greb, der skal va­e­re sket for 12 år si­den, op­ly­ser en ankla­ger i den ame­ri­kan­ske del­stat Penn­sylva­nia.

Det skri­ver NBC News og fle­re an­dre ame­ri­kan­ske me­di­er.

Det er den før­ste sig­tel­se, der rej­ses ef­ter en stri­be be­skyld­nin­ger mod Bill Cos­by, som tid­li­ge­re har ind­gå­et for­lig i en sag om et på­stå­et over­greb.

Den 78-åri­ge sku­e­spil­ler, der blandt an­det er kendt for The Cos­by Show, har un­der ed sagt, at han har haft seksu­el kon­takt med kvin­den for 12 år si­den. Men det ske­te iføl­ge Cos­by med kvin­dens samtyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.