GIGT­PA­TIEN­TER

BT - - SUNDHED -

Hold øje med kø­det Ska­er ned på ma­eng­den af kød, ind­mad fra dyr samt skal­dyr. I ste­det for de sto­re bøf­fer kan du spi­se fisk, der mu­lig­vis er bed­re. Den ge­ne­rel­le hu­ske­r­e­gel for mad er, at kogt og ovns­tegt er bed­re end pan­des­tegt. Det ga­el­der og­så aeg – kog­te er bed­re end spejla­eg. Kun små ma­eng­der af mar­ga­ri­ne, smør, may­on­nai­se samt olie er til­ladt. Rør du dig? Hold dig i form. Det vig­tig­ste er, at du fin­der en mo­tions­form, der pas­ser til dig. Og så skal det va­e­re sjovt i ste­det for en sur pligt! En sim­pel gå­tur mor­gen og af­ten med hund­en kan gø­re en ka­em­pe for­skel. Gigt­for­e­nin­gen an­be­fa­ler blandt an­det løb, svøm­ning, stav­gang, cyk­ling og fit­nes­stra­e­ning. Ska­er ned på det sø­de stads Her skal du va­e­re op­ma­er­k­som - ska­er ned på det sø­de stads. Det ga­el­der isa­er for slik og so­da­vand, der er enor­me kil­der til suk­ker, og hvor al­le di­ne in­dre alarm­klok­ker skal rin­ge. Selv­om det sik­kert er no­get, som de fle­ste har sva­ert ved at ska­e­re ned på – så prøv al­li­ge­vel. Selv lidt kan hja­el­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.