Den sid­ste ro­ck­stjer­ne

BT - - KULTUR -

MIN­DES LEM­MY Min­de­or­de­ne om Mötor­he­ad­front­mand Ian ’Lem­my’ Kil­mi­ster strøm­mer i dis­se da­ge ind. Og det er langt­fra kun de ’al­min­de­li­ge’ fans, der sør­ger.

Den dan­ske trom­mesla­ger i Me­tal­li­ca og ver­dens­stjer­ne Lars Ul­rich forta­el­ler om sit for­hold til Lem­my i et langt in­ter­view med Rol­ling Sto­ne Ma­ga­zi­ne. Mød­te sit idol som 16-årig »Lem­my er en af de ab­so­lut vig­tig­ste grun­de til, at jeg vil­le va­e­re i et band. Så sim­pelt er det. Jeg blev in­tro­du­ce­ret til Mo­tör­he­ads mu­sik i 1979, da ’Over­kill’ kom ud. Jeg var i pla­de­for­ret­nin­gen, da dob­belt­bas-in­tro­en til ’Over­kill’ gik i gang, og jeg hav­de al­drig hørt no­get lig­nen­de i mit liv. Mu­sik­ken tog mig ef­ter­føl­gen­de til ste­der, som jeg al­drig hav­de va­e­ret før,« si­ger Ul­rich til Rol­ling Sto­ne

Han forta­el­ler, at han som 16årig fik lov til at ud­le­ve en hver fans drøm, da han rej­ste med Mo­tör­he­ad rundt på en tur­né i Ca­li­for­ni­en og op­le­ve­de li­vet som ro­ck­stjer­ne ta­et på. Åben og imø­de­kom­men­de »Sam­men med en ven fik jeg chan­cen for at mø­de dem og ha­en­ge ud med dem, og det var på grund af Lem­my og hans ven­lig­hed. Han var virkelig åben og imø­de­kom­men­de,«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.