DEN FØR­STE NYTÅRS­TA­LE I FJERN­SY­NET

BT - - TV/RADIO -

1959: Fre­de­rik 9. hol­der for før­ste gang i dan­marks­hi­sto­ri­en en nytårs­ta­le, der bli­ver trans­mit­te­ret i tv. Fre­de­rik 9. bli­ver ved sin død ef­ter­fulgt af Dron­ning Mar­gret­he 2., der hol­der tra­di­tio­nen i li­ve og hvert år by­der det nye år vel­kom­men i en tv-ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.