De syv fed fod­boldst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ESTA­DIO

man­ge ste­der i ver­den, hvor Co­ca-Co­las logo er i sort og hvidt i ste­det for den tra­di­tio­nel­le rød og hvid. La Bom­bo­ne­ra i Ar­gen­ti­nas ho­ved­stad er et af de ste­der, og år­sa­gen til det er gan­ske sim­pel: Ri­va­ler­ne fra Ri­ver Pla­te spil­ler i rø­de og hvi­de trø­jer.

Bo­ca Ju­ni­o­rs bli­ver man­ge ste­der be­skre­vet som et van­vit­tigt in­tenst sted at se fod­bold. Tri­bu­ner­ne, der er de­sig­net af den slo­vensk­fød­te ar­ki­tekt Vik­tor Sulcic, er byg­get på en må­de, så de kan mod­stå jord­s­ka­elv. De står godt nok i be­ton, men er la­vet, så de kan be­va­e­ge sig en smu­le.

Det er ik­ke kun Mo­der Na­turs kra­ef­ter, tri­bu­ner­ne skal mod­stå, for fan­se­ne hop­per og er el­le­vil­de, når der bli­ver spil­let fod­bold på det le­gen­da­ri­ske sta­dion. La Bom­bo­ne­ra blev for ny­lig kå­ret til det mest fryg­te­de sted at spil­le i Sy­da­me­ri­ka, og det for­står man hur­tigt: Mod­spil­ler­ne bli­ver over­dyn­get med ka­ste­skyts, når de kom­mer ta­et på tri­bu­ner­ne, og Ri­ver Pla­tes spil­le­re er end­da ble­vet an­gre­bet med pe­ber­spray.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.