DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er ef­ter­hån­den vel­kendt, at man kan spil­le på, hvil­ke ord der kom­mer i Dron­nin­gens nytårs­ta­le i af­ten.

Men nu har book­ma­ke­ren Bet25 så ta­get skrid­tet vi­de­re ud­by­der spil på fle­re al­ter­na­ti­ve ting om­kring nytårs­ta­len.

Blandt an­det hvil­ken far­ve Dron­ning Mar­gret­hes kjo­le har, og her er far­ven rød fa­vo­rit til od­ds 2,50 for­an lil­la og grøn til fi­re gan­ge pen­ge­ne hver.

Det er dog ik­ke nog­le af de far­ver, som de dan­ske spil­le­re har mest til­tro til.

»Dron­nin­gens Nytårs­ta­le er altid po­pu­la­er at spil­le på. I år er vo­re spil­le­re dog me­get split­te­de om­kring val­get af far­ven på Dron­nin­gens kjo­le. I skri­ven­de stund er der spil­let mest på, at far­ven på kjo­len bli­ver brun,« si­ger od­ds­ma­na­ger Mor­ten Ol­sen fra Bet25.

Skul­le Dron­nin­gen va­el­ge en brun kjo­le, er der he­le 25 gan­ge pen­ge­ne at hen­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.