1,73

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er to af de mindst må­l­ri­ge hold, der mø­des på årets sid­ste dag, og det er da og­så na­er­lig­gen­de at spil­le på en kamp med få mål. Vil­lar­re­als styr­ke lig­ger i de­fen­si­ven, hvil­ket man un­der­stre­ge­de i kam­pen mod Re­al Madrid, og har kun mod Cel­ta luk­ket me­re end ét mål ind hjem­me. Til­ba­ge i april må­ned spil­le­de de to klub­ber en må­l­løs og chan­ce­fat­tig kamp. Va­len­cia har ik­ke va­e­ret spr­ud­len­de un­der Gary Ne­vil­le, og selv om det er et et mi­nus, at for­sva­re­ren Jo­se Gaya er uden­for med en ska­de, er det sva­ert at se det her ud­vik­le sig til en må­l­fest.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.