3,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sve­ri­ge er na­e­sten på hjem­me­ba­ne i na­bo­lan­det Fin­land og bak­ket flot op af man­ge sven­ske til­sku­e­re har de ind­til vi­de­re le­ve­ret va­ren flot. Det kan man ik­ke an­kla­ge Ca­na­da for at ha­ve gjort. Et ne­der­lag til USA og se­ne­st po­int­tab til Schweiz vid­ner om et ca­na­disk hold, der ik­ke har få­et vaen­net sig til eu­ro­pa­ei­ske for­hold og er langt fra det hold, der su­ve­ra­ent vandt VM for et år si­den. Kam­pen har i for­vej­en ik­ke den sto­re be­tyd­ning, hvor­for man må for­mode, at den sven­ske mo­ti­va­tion for­an eg­ne fans er størst. Flot be­ta­ling på de blå-gu­le.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.