Mar­gret­he ka­em­pe­de med ma­nuskript-rod

BT - - NYHEDER -

KAOSTALE Det blev en be­va­e­get om­gang, da dron­ning Mar­gret­he gik på ska­er­men med nytårs­ta­len 2015 Først ka­em­pe­de hun med ud­ta­len af or­det ‘hek­tisk’. Si­den gik der klud­der i ma­nuskrip­tet, da dron­ning Mar­gret­he la­en­ge led­te ef­ter det ret­te styk­ke pa­pir. Og et ta­le­kort om flygt­nin­ge kom ind på et for­kert tids­punkt. »Det med at ro­de rundt i kor­te­ne og si­ge ting i en for­kert ra­ek­ke­føl­ge - så­dan så det ud - det var ty­de­ligt, at det gik hen­de på,« lød det fra den man­ge­åri­ge roy­a­le be­trag­ter, Anet­te Kok­holm, på Danmarks Ra­dio kort ef­ter ta­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.