For­sin­ket ju­le­ga­ve: Bur­han G er ble­vet far

BT - - NYHEDER -

I fle­re uger har blog­ge­ren og psykologen Sa­rah Zo­bel og san­ge­ren Bur­han G utå­l­mo­digt ven­tet på, at de­res ka­er­lig­heds­barn skul­le få lyst til at si­ge hej til ver­den. I tirs­dags ske­te det en­de­lig. Det frem­går af et bil­le­de, Sa­rah Zo­bel har lagt på In­s­ta­gram.

Her kan man se lidt af ba­by­en, der alt­så kom til ver­den li­ge ef­ter jul.

For den 32-åri­ge san­ger Bur­han G er det før­ste gang, han kan kal­de sig far, mens Sa­rah Zo­bel har to børn fra sit tid­li­ge­re ae­g­te­skab med Ale­xan­der Køl­pin.

Det er lidt me­re end fi­re år si­den, at san­ge­ren Bur­han G fandt sam­men med den 41-åri­ge psy­ko­log Sa­rah Zo­bel, og i ju­ni be­kra­ef­te­de de to, at de skul­le va­e­re fora­el­dre for før­ste gang.

For Bur­han G er det en rol­le, han har gla­e­det sig til la­en­ge.

»Jeg vil sid­de og ny­de hvert øje­blik og kig­ge på min ba­by og ta­en­ke: ’Om to se­kun­der er du vok­sen og fri og har få­et kø­re­kort – men hold ka­eft, hvor var det dej­ligt, da jeg kun­ne ta­ge dig op om mor­ge­nen, for­di du gra­ed, og du kun­ne ma­er­ke din fars var­me og hans hjer­te, og det fik dig til at fal­de til ro’. Det må va­e­re stort,« har san­ge­ren tid­li­ge­re sagt til bla­det Eu­ro­man. Zo­bel har tid­li­ge­re på In­s­ta­gram skre­vet, at par­ret ven­te­de en dreng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.