Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

An­dreas Kamm In­tet land kan hånd­te­re den ek­si­ste­ren­de flygt­nin­ge­kri­se ale­ne. De­sto me­re ned­slå­en­de er flug­ten fra de sto­re fa­el­les­ska­ber, som har mu­lig­hed for re­elt at stil­le no­get op over for ud­for­drin­ger­ne.

Ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp. På pol.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.