Mu­sik­ma­ga­si­net Gaf­fa går kon­kurs

BT - - NYHEDER -

Det kend­te mu­sik­ma­ga­sin Gaf­fa har va­e­ret i så sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, at sel­ska­bet bag ma­ga­si­net, Gaf­fa A/S, i mid­ten af de­cem­ber er­kla­e­re­de sig kon­kurs.

Mu­sik­ma­ga­si­net fort­sa­et­ter dog med at bli­ve ud­gi­vet, men det sker i et nyt sel­skab, skri­ver bran­che­me­di­et Me­di­awatch.

»Sel­ska­bet er lø­bet ind i øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der, der har gjort, at det er endt i kon­kurs,« si­ger ad­vo­kat Jo­hn Som­mer Sch­midt, ku­ra­tor for kon­kurs­bo­et, fra ad­vo­kat­fir­ma­et Gor­ris­sen Fe­der­spi­el til Me­di­awatch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.