Med­vind til Vest­as

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske vind­møl­le­gi­gant Vest­as har i lø­bet af 2015 sik­ret sig sto­re or­drer fra kun­der i he­le ver­den. Og som en slut­spurt på årets al­ler­sid­ste dag med­del­er Vest­as, at sel­ska­bet har lan­det to nye or­drer på 45 og 22 vind­møl­ler, der skal le­ve­res til hen­holds­vis Bra­si­li­en og Syd­korea. Or­drer­ne har en sam­let ka­pa­ci­tet på 166 me­gawatt (MW).

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se skal le­ve­rin­gen til Syd­korea bi­dra­ge til det største vind­møl­le­pro­jekt i lan­det i ti år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.