Flest vil be­hol­de top­skat­ten

BT - - NYHEDER -

De fa­er­re­ste dan­ske­re me­ner, at top­skat­ten skal sa­en­kes, når po­li­ti­ker­ne til for­å­ret skal for­hand­le en skat­tere­form på plads.

En me­nings­må­ling fo­re­ta­get af Gre­ens Ana­ly­se­in­sti­tut for Bør­sen vi­ser, at 39 pro­cent af dan­sker­ne øn­sker, at skat­ten for folk med de la­ve­ste ind­kom­ster skal let­tes, mens kun seks pro­cent sy­nes, det er en god idé at let­te top­skat­ten. Det skri­ver Bør­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.