Bag­mands­be­tjen­ten

BT - - NYHEDER -

Den re­gel­ret­te, in­dad­vend­te og me­get be­ga­ve­de Alf fra bag­mand­spo­li­ti­et bli­ver Mads Ju­ste­sens mak­ker ved et til­fa­el­de. Og de bli­ver uvur­der­li­ge for hin­an­den. På job­bet og pri­vat. Alf spil­les af 33-åri­ge Tho­mas Hwan, som børn og barn­li­ge sja­e­le har la­ert at ken­de i de­cem­ber, hvor han var eng­len Aa­ron i TV2s ju­le­ka­len­der ’Ju­leøn­sket’. Hwan er ud­dan­net fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 2007 og har spil­let en del eks­pe­ri­men­te­ren­de te­a­ter si­den af­slut­nin­gen. På film og tv har han hidtil haft min­dre rol­ler i ’For­bry­del­sen’ og ’Bor­gen’, samt i ’Ant­boy’ og ’En du el­sker’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.