11.000 på vagt i Pa­ris

BT - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne i Pa­ris har nedt­o­net de of­fi­ci­el­le fest­lig­he­der i for­bin­del­se med nytå­ret på grund af frygt for nye angreb ud­ført af ek­stre­mi­sti­ske, vol­de­li­ge is­la­mi­ster. Ca. 11.000 sol­da­ter, po­li­ti­ma­end og be­red­skabs­per­so­ner er ud­sta­tio­ne­ret i den fran­ske ho­ved­stad, hvil­ket er 2.000 fle­re end for et år si­den. Et la­en­ge plan­lagt vi­deos­how på Tri­um­f­bu­en ved mid­nat bli­ver kor­te­re end plan­lagt, og et fest­fyr­va­er­ke­ri er af­lyst for at und­gå sto­re fol­ke­ma­eng­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.