Seks an­holdt for ter­r­or­pla­ner

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et i Bel­gi­ens ho­ved­stad Bruxel­les an­holdt i går seks per­so­ner, som sa­et­tes i for­bin­del­se med et plan­lagt angreb i by­en, op­ly­ser statsankla­ge­myn­dig­he­den. An­hol­del­ser­ne i Bruxel­les er fo­re­ta­get i fle­re by­de­le – bl.a. i Mo­len­be­ek, som blev an­vendt som ba­se af de ma­end, som plan­lag­de an­gre­be­ne i Pa­ris 13. novem­ber sid­ste år. Bel­gisk po­li­ti på­greb i går des­u­den end­nu en per­son i for­bin­del­se med ef­ter­forsk­nin­gen af Pa­ris-an­gre­be­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.