Druksjov?

BT - - TV-GUIDE -

He­le onsdag af­ten sa­et­ter DR3 fo­kus på un­ge dan­ske­res drukva­ner. Og i pro­gram­met ’Min bran­dert til skra­ek og ad­var­sel’ føl­ger vi Sø­ren og Ni­ko­laj.

De­res liv tog en en skarp drej­ning ef­ter en ka­ta­stro­fal af­ten i by­en. Sø­rens af­ten end­te på skin­ner­ne på Nør­report Sta­tion og Ni­ko­la­js på en mud­ret mark ved si­den af en smadret bil. I dag prø­ver bå­de Sø­ren og Ni­ko­laj at ac­cep­te­re de uhyg­ge­li­ge kon­se­kven­ser af den ska­eb­nesvan­gre af­ten og kom­me vi­de­re med de­res liv på godt og ondt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.