Ny dansk dra­ma­se­rie

BT - - TV-GUIDE -

Ef­ter ham­mer­suc­ces med ’For­bry­del­sen’, ’Bro­en’ og ’Ar­vin­ger­ne’ er DR-Dra­ma klar med ’Bed­rag’ - ny dansk dra­ma-se­rie om per­son­li­ge in­tri­ger og øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

Ef­ter­for­ske­ren Mads bli­ver kaldt ud til en strand­va­sker na­er en vind­møl­le­park. Umid­del­bart lig­ner sa­gen en ba­nal ar­bejds­u­lyk­ke, men sa­gen tra­ek­ker trå­de langt ind i Ener­gre­en - én af Danmarks største ener­gi­virk­som­he­der. Ener­gre­ens di­rek­tør er den ka­ris­ma­ti­ske San­der, og i kulis­sen knok­ler den un­ge jurist Clau­dia for at avan­ce­re i fir­ma­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.