Født i for­kert krop

BT - - TV-GUIDE -

15-åri­ge Mi­chal er født som pi­ge, men har al­drig følt sig som én. Han er ik­ke i tvivl om, at han er dreng. Han er ba­re født i en for­kert krop. Sheila fra Nord­jyl­land ar­bej­de­de i 20 år som skip­per på en traw­ler på Nord­s­ø­en. Hun el­ske­de sit job, men fik me­re og me­re lyst til at vi­se sit san­de jeg, og nu prø­ver hun at få sin om­ver­dens ac­cept som den kvin­de, hun fø­ler sig som. Da Ale­xan­der mød­te sit livs ka­er­lig­hed, var det ik­ke nemt at forta­el­le, at han en­gang hav­de va­e­ret en pi­ge. Men det vi­ste sig, at ka­e­re­sten og­så var trans­køn­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.